Onze-Lieve-Vrouw Hemelopgenomen

Ertvelde

PAROCHIEPLOEG

Corten Gustaaf, pastoor
Pastorijstraat, 3 (344.36.17)
Gemakkelijkst bereikbaar rond 9u. of rond 18u.
(niet op donderdagnamiddag of –avond)

Bauwens Wim,
Predikherenlei, 45 (344.79.39)

De Boos Betsy,
Akkerstraat, 20, 995O Waarschoot (377.60.26)

Molenstraat,39 ( 344.46.4O )

De Waele Valeer,
Molenwegel, 3 ( 344.73.58 )

Sierens Lucien, A. Rodenbachplein, 12 (344.87.53 )

De parochieploeg is een soort dagelijks bestuur van de parochie, waar men het geheel van het parochieleven onder de loupe neemt en o.m. beleidslijnen uittekent in samenspraak en overleg.

PAROCHIAAL SECRETARIAAT

Lindelaan, 33 (344.55.11 - Parochiale Kring)
Openingsuren: maand. tot en met vrijd.: 9.15 tot 11.45

U kunt er terecht voor aanvraag van de gewone kerkelijke diensten, behalve doopsel en begrafenis (pastorie) en voor lokaalbespreking in de Paroch. Kring.
Diane De Jaeger zal je graag van dienst zijn.

LITURGIE

zaterdag
16.30 u. gezongen eucharistie

zondag
09.00 u. stille eucharistie
(begeleid door klassieke muziek)
11.00 u. gezongen eucharistie
17.30 u. stille eucharistie in Stoepe-kapel

weekdagen
18.30 u. eucharistie
(meestal stil, soms gezongen)
kapel vroeger klooster

STOEPE-KAPEL:

Stemmig Maria-bedevaartsoord in onze parochie, met wekelijkse eucharistieviering op zond. 17.30u. en jaarlijkse Stoepe-dagen van 8 tot en met 16 sept.
Stoepestraat - Ertvelde
Contactadres: Robert Slock-Vermeulen, Kapelhof, 3 ( 344.4O.73 )

DOOPSEL

op afspraak met de pastoor, in principe op zaterd.-. en zondagnamiddag.

EERSTE COMMUNIE 2001

 

HEILIG VORMSEL - PLECHTIGE COMMUNIE 2001

 

De voorbereiding duurt twee jaar. De kinderen kunnen ingeschreven in het jaar dat ze 10 jaar worden of in de 5 de klas basisonderwijs.Het eerste jaar gebeurt in grote groep; het tweede jaar in kleine groepjes, in afspraak met de catechisten. Zoals elk sacrament veronderstelt het Heilig Vormsel geloof en een groeiende keuze voor Jezus Christus.

Info: Daniel Acke, Heifort 69, (344.02.63 - eerste jaar)
Kathy De Waele, Garenstraat 32, (344.63.53 - tweede jaar)

HUWELIJK

datum en kerkelijke viering aanvragen op het Parochiaal Secretariaat Administratieve-kerkelijke formaliteiten en huwelijksgesprek (zgn. ondertrouw) gebeuren in afspraak met de pastoor. Liefst volgt men ook de Verloofdenavonden of -vorming op de eigen parochie en ( indien dit niet kan ) op een andere parochie van het decanaat.

Info : Wim en Martine Bauwens - De Coninck, Predikherenlei, 45 (344.79.39)

ZANGKOREN

ORGELISTEN:

verantwoordelijk voor orgel en muziek

- Orgelist-koster: Ernest Van Herck, Eeklostraat, 3 (343.07.57)
- Orgelist: Jan Vuye, Schellebellepontweg, 17, 9820 Merelbeke ( 231.03.63 )

LECTOREN:

verzorgen de woord- en lezingendienst in de wekelijkse eucharistievieringen
Info: Jan Wyffels, Marktplein, 15 (344.61.99)

AKOLIETEN – MISDIENAARS:

verzorgen de goede gang van de eucharistievieringen op zon- en feestdagen
Info: Elie Notschaele, Molenstraat, 39 ( 344.46.40 )

KINDERWOORDDIENSTEN:

een vertaling van de zondagse woorddienst van de eucharistie naar kinderen toe, 7 - 12 jaar en opvang van kleuters. Zie het Parochieblad ( in beginsel maandelijks )

Info: Daisy Van Renterghem, Kroonstraat, 73 (344. 81.37)

KERKVERSIERING:

een aantal vrijwilligsters zorgen voor een zinvolle, symbolische bloemenschikking in de kerk op zon- en feestdagen

Info: Mariette Kips-Dhooge, Renaat Veremansstraat, 22 (344.04.11)

KERKBESTUUR of -RAAD:

Deze Raad heeft de materiele zorg voor het kerkgebouw en voor diverse voorzieningen nodig voor de waardigheid van de erediensten.

Info: René Raemaekers, Steenstraat, 18 (344.52.92)

BEWEGINGEN:

JEUGDBEWEGINGEN

Chiro Sjaloom: meisjes - vergaderen op zondag 14.00u, lokaal: Guldensporenlaan.
Leiding: Nathalie Causyn, Schemerlaan, 10 (344.65.58)

Chiro St.-Paulus: jongens - vergaderen zelfde uur en plaats.
Leiding : Bram De Saedeleir, Vlasstraat, 6 (344.O4.73)

K.L.J.: Katholieke Landelijke Jeugd:
vergaderen gemengd op meerdere dagen van het week-end, lokaal Tervenen, 24

Leiding: Isabelle Neyt, Molenstraat, 93 ( meisjes )
Kurt Van Heesvelde, Tervenen, 19 (344.53.43) (jongens)

VOLWASSEN BEWEGINGEN

C.M.B.V. : Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen
Info: Lutgarde De Walsche-Cloet,
Lindenlaan, 70 (344.56.67)

K.A.V. : Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging
Info: Rita Gillis-De Sloover,
Renaat Veremansstraat, 13 (344.66.68)

Jong-K.A.V. :
Info: Christine Van de Velde – Van Den Hende,
Joost Van de Vondellaan, 8 (344.61.42)

K.B.G. : Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden
Info: Georges De Smet,
Holstraat 21/a (344.61.67)

K.V.L.V. : Katholiek Vormingswerk v Landelijke Vrouwen
Info: Annie Sey-Lippens,
Karel Ledeganckstraat, 21 (344.72.22)

K.W.B. : Kristelijke Werknemersbeweging
I nfo: Eric Delarivière,
Vaartstraat-Oost, 31 B (344.59.16)

L.G. : Landelijke Gilde
I nfo: René Van Heesvelde,
Tervenen, 19 (344.53.43)

St.-Elooisgilde :

Parochiale Ziekenzorg : een team vrijwillig(st)ers brengt regelmatig bezoek aan zieken en minder-validen en organiseert bijeenkomst voor hen. Op hoogfeesten brengen ze ook, indien gewenst, de ziekencommunie.
Info: Georgette Bouchier-Notschaele, Molenstraat, 39 (344.46.40)
De pastoor bezoekt de klinieken van St.-Lucas, Gent, en H. Hartkliniek, Eeklo, om de 14 dagen

Parochiale Werken V.Z.W. : staat eveneens in voor het behoud en onderhoud van parochiale eigendommen, o.m. Parochiale Kring, Stoepe-kapel, oud-onderpastoorshuis...
Dienstdoende voorzitt.: Valeer De Waele, Molenwegel, 3 (344.73.58)

Zomerfeesten : elk jaar, het eerste week-end van juli gaan deze parochiefeesten door in Parochiale Kring en vroegere meisjesschoolgebouwen en -speelplaats, Lindenlaan, 35. Een 100-tal gemotiveerde vrijwillig(st)ers zorgt jaar na jaar voor een gezellige bedoening met een breed scala van festiviteiten voor oud en jong. Er is ook Handelsbeurs. Een organisatie in samenwerking met de parochiale verenigingen, vrije basisschool, middenstand, ( i.s.m. gemeente en provinciale uitleendienst )

Stoepe-Komitee : zorgt in samenwerking met de Parochiale Werken v.z.w. voor het onderhoud van de Stoepe-kapel en omgeving. Het draagt de Stoepedagen in september.
Info: Werner Verdonck, Lindenlaan, 24 (344.59.76)

Parochiale Kring : Lindenlaan, 33 (344.55.11)
U bent altijd welkom in de Parochiale Kring voor vergaderingen van verenigingen, werkgroepen en bewegingen, feesten, repetitie van zangkoren en toneelgroepen, familiegebeurtenissen...
Afspraken: zie Paroch. Secretariaat
Voorzitter Kringraad: Johan Coene, Molenstraat, 73 (344.97.20)
Uitbaters : Urbain Van De Voorde-Monique Denijs, R. Veremansstraat, 15 (344.71.15)

Parochieblad : ( Kerk en Leven )
Een jaarabonnement voor 1999 kost 690 F. Ook in de loop van het jaar kan men zich steeds abonneren.
Info: Rik Van Herck, Eeklostraat, 5 (344.54.66)

SCHOLEN (Parochiale):

Vrije Basisschool, 4 vestigingsplaatsen
Eeklostraat, 2: lager 4, 5 en 6 de klassen (344.91.41)
Lindenlaan, 35: lager 1, 2 en 3 de klassen en kleuters (344.63.55)
Pastorijstraat, 1: kleuters (343.02.38)
Tervenen, 16: kleuters (344.68.05)

Directie: Arnaud Delarivière, Vaartstraat-Oost, 33 ( 344.70.13 )

Kinderopvang: PIMPERNEL
Leen Meyvaert – Isabelle Verdegem, Lindenlaan, 31 (343.04.29)

 

Keer terug naar openingspagina